головна сторiнка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ ФАКУЛЬТЕТИ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка
 

АГРОНОМIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Очолює факультет Денисенко Анатолій Іванович

  • Тел. 57-71- 62 – декан А.І. Денисенко
  • Тел. 57-76-94 – деканат

Підготовкою досвідчених хазяїв із молодих селян займалась Луганська зразкова ферма (1826-1841 рр.). Управляючим цієї ферми був доктор філософії Харківського університету Густав Гес де Кальве. Цей період можна вважати початковим зародження в м. Луганську фундаменту і центру агрономічних знань.

В жовтні 1921 року Донецький губернський відділ народної освіти відкрив на базі сільськогосподарської школи технікум рільництва ім. К.А. Темірязєва і називався він «Всенавін» (Всеукраїнський навчально-виробничий інститут). Першим управляючим був П.Ф. Ковальов.

В 1934 році «Всенавін» був перейменований в Луганський плодоовочевий інститут, а  в 1936 р. в сільськогосподарський інститут, який став самостійним вищим навчальним закладом.

Першим завідуючим кафедрою рослинництва був професор В.Г. Ротмістров; завідуючим кафедрою агрохімії та ґрунтознавства – професор М.П. Конаков; кафедру землеробства очолював професор М.П. Лубовський. У різні роки ці кафедри очолювали О.П. Олексієв, Л.А. Христьєва, М.У. Ефимцев, Л.І. Акентьєва, І.І. Маліхин, В.Т. Шевченко.

З 1944 р. агрономічний факультет у різний період очолювали професори М.О. Савченко, С.К. Кравченко, П.А. Долгих, П.А. Кірпиченко, доценти П.С. Супрун, Т.О. Шеремет, П.М. Боярський, М.С. Мечетний. З 1997 року агрономічний факультет очолює доцент А.І. Денисенко.

Відповідно до Державного замовлення та навчального плану факультет готує бакалаврів, дипломованих спеціалістів за спеціальністю 7.130 1.02 «Агрономія»; готує магістрів та аспірантів спеціалізації «Плодівництво», «Овочівництво», «Агромеліорація», «Провідна культура кукурудза» для України та країн ближнього зарубіжжя.

Підготовка Висококваліфікованих спеціалістів здійснюється очною та заочною формами навчання. На стаціонарному відділенні щорічно навчається понад 500, на заочному близько 350 студентів.

Кафедри агрономічного факультету беруть активну участь у підвищенні кваліфікації викладачів технікумів і коледжів України, спеціалістів та керівників сільськогосподарських підприємств і управлінських органів.

Велике значення факультет надає налагодженню взаємозв’язків з аграрними вузами США, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Польщі, Словаччини, Росії, Білорусії та інших країн близького зарубіжжя.

Науково-дослідна робота з вирішенням важливих проблем сучасного розвитку рослинницької галузі агрономічним факультетом на замовлення Кабінету Міністрів та Міністерства аграрної політики України узгоджується і виконується в комплексі з такими науковими центрами як УААН, інститутом землеробства, інститутом фізіології рослин і генетики НАН України.

Велике значення факультет надає науково-дослідній роботі студентів, тами їх досліджень беруться за основу написання бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Багато випускників  факультету захистили кандидатські та докторські дисертації. Серед них є викладачі ЛГАУ – професор І.Д. Соколов, М.І. Драніщев, А.М. Шевченко, В.М . Гелюх, М.Л. Савкін, М.С. Чижова, Т.П. Кузьминська, В.Т. Сідова, О.М. Шепітько, М.В. Решетняк, А.І. Денисенко, а також видатні вчені України та Росії: В.М. Соколов, А.І Грабовець, С.Ю. Буличін, В.А. Вергунов, М.І. Конопля, А.М. Шевченко, В.П. Волков, О.І. Орлов, А.І. Торба та інші.

Важливим науковим і виробничим досягненням факультету в дослідницькій роботі є виведення і включення у районування Державною комісією сортів та гібридів бобових, овочевих та зернових культур.

Добру славу завоювали сорти овочевих культур, виведені доктором с.г. наук, професором М.А. Савченко: сорт капусти – Заводовська, сорт цибулі – Луганський, сорт томату – Чудо ринку.

Кафедрою селекції та захисту рослин, якою зараз керує кандидат с.г. наук, доцент Гелюх В.М., створено 6 сортів гороху та чечевиці, неосипаючі, стійки до вилягання, посухостійкі, які на 4-5 ц більш врожайні стандарту, здатні до прямого комбайнування. Всі сорти підтверджені авторськими свідоцтвами. Авторами таких сортів є А.М. Шевченко, В.М. Гелюх, С.В. Старченко, К.М. Федоренко, Т.С. Кирпичова, Р.Г. Стрільцова, О.Г. Денисенко.

Кафедрою рослинництва виведений сорт озимої пшениці Вітязь, авторами  його є професори В.Т. Шевченко, В.С. Кочетков та доцент М.Л. Савкін.

Кафедрою землеробства розроблений полу паровий обробіток ґрунту під керівництвом професора М.П. Лубовського. Професором М.І. Драніщевим та доцентами кафедри М.В. Решетняком, І.І. Малихіним, Л.М. Попитченко впроваджено технологію вирощування зрошувального соняшника та засоби раціонального використання поля після цієї культури. Проходить іспит нових ґрунтозахисних знарядь основного обробітку та їх використання під провідні культури – кукурудзу та соняшник.

Доктором с.г. наук, професором, завідуючим кафедри агрохімії та ґрунтознавства Л.І. Акентьєвою проведена робота по підвищенню родючості та продуктивності орних земель Донбасу при енергозберігаючих технологіях.

Факультет очолює і визначає навчально-методичну роботу в Донбасі в напрямку агрономії. Велику роботу проводять доценти С.Ю. Наумов, М.В. ковтун, І.М. Безручко, В.К. Дмитренко. Вченими факультету видано понад 150 підручників, навчальних посібників, практикумів, довідників. Опубліковано близько 1000 наукових статей, підготовлені навчальні програми фахових дисциплін.

Серед випускників та вчених агрономічного факультету особливої шани заслужили лауреат Ленінської премії І.І. Хорошилов, І.Г. Гринцов, герої соціалістичної праці Л. Д. Анохін, Є. Т. Куліков, І. Г. Надольний, В. І. Пилипенко, І.І. Запорожець, вчені – доктори наук А .М. Шевченко, В. Т. Шевченко, Л. І. Акентьєва, І. Д. Соколов, В. С. Кочетков, П. М. Білецький, С. Ф. Негруцький, М. П. Лубовський, М. І. Драніщев, В. В. Смірнов, Б. В. Полферов.

На агрономічному факультеті нині працює 35 викладачів, серед яких 8 професорів і докторів наук.

У безпосередньому підпорядкуванні факультету знаходяться 6 кафедр – загального землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, рослинництва, плодівництва та овочівництва, селекції і захисту рослин, біології рослин.

У підготовці фахівців-агрономів задіяні   понад 40 кафедр.

На агрономічний факультет ЛДАУ абітурієнти здають такі іспити: біологію, хімію та пишуть диктант з української або російської мови.

 
жито
агрономiчний економiчний харчових технологiй сiльськогосподарського будiвництва механiзацiї сiльського господарства зооiнженерний ветеринарної медицини заочний гуманiтарної освiти пiслядипломної освiти
 
  головна сторінка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка  
© 2001 Студия Zina deZign, Луганск