головна сторiнка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ ФАКУЛЬТЕТИ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка
 

ЗООІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кваліфікаційні вимоги до зооінженерної спеціальності зводяться до слідуючого:

Зооінженер - це спеціаліст широкого профілю по технології виробництва високоякісної і конкурентоздатної тваринницької продукції і сировини. Селекція тварин і організація виробництва, загальна і спеціальна технології виробництва складають основу спеціальності.

Зооінженер - спеціаліст, який володіє науковою методологією на основі біологічних, математичних знань, може разом з агрономічними спеціалістами створювати необхідну кормову базу для тваринництва, а з спеціалістами ветеринарної медицини забезпечувати санітарне благополуччя ферм і здоров?я тварин.

Зооінженер - технолог виробництва - вміє експлуатувати існуючі і проектувати нові ферми і комплекси, організувати безпеку праці, впроваджувати комплексну механізацію і автоматизацію у виробничі процеси в тваринництві, безпосередньо приймати участь в виробничих процесах.

Зооінженер володіє сучасними прийомами і методами годівлі, утримання і розведення високопродуктивних сільськогосподарських і домашніх тварин, забезпечує тваринництво раціональними прийомами годівлі, утримання, розведення, догляду і вирощування тварин, оптимальні гігієничні умови, при яких від тварин отримують конкурентоздатну продукцію. Професійні дії зооінженера прогнозуються економічними, соціальними і екологічними наслідками.

В Луганському державному аграрному університеті підготовка зооінженерів з указаних кваліфікаційних вимог проводиться відповідно до отриманих державних ліцензій. По закінченні вузу випускники працюють фахівцями, керівниками сільськогосподарських підприємств і господарств, з різними формами власності, науковими співпрацівниками в науково-дослідних інститутах тваринництва та аграрних університетах.

Зооінженерний факультет був заснований у 1970 році. За 30 років свого існування відбулося 26 випусків і підготовлено 2548 спеціалістів із вищою освітою. Взагалі за ці роки підготовлено на денному відділенні факультету 1471 зооінженер, з них дипломи з відзнакою отримали 102 спеціаліста. На заочному факультеті підготовлено 1077 зооінженерів.

Першим деканом факультету з 1970 по 1974 рік був Віктор Володимирович Змійов, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, який нині працює на факультеті викладачем. Великий вклад в становленні факультету вніс доцент, кандидат ветеринарних наук Микола Федорович Зборщенко, який очолював факультет з 1974 по 1998 рік. З 1998 року факультетом керує випускник нашого факультету доцент, кандидат сільськогосподарських наук Олександр Іванович Захаренко.

На сьогодні на факультеті працює всього 29 висококваліфікованих викладачів, серед котрих 99 % мають вчені ступені кандидатів і докторів наук.

До складу факультету входять 3 кафедри:

  • біології тварин;
  • годівлі і розведення тварин;
  • галузевої зоотехнії.

Кафедру біології тварин очолює відомий вчений доктор біологічних наук , професор, Георгій Дмитрович Каци. На кафедрі викладаються такі загальнобіологічні дисципліни, як морфологія, гістологія, зоологія, фізіологія, генетика, біохімія, зоогігієна, біотехнологія , радіобіологія та основи ветеринарії.

В складі кафедри працюють 11 викладачів, завідуюча лабораторією і 2 старших лаборанти.

За останні 10 років на кафедрі створена наукова школа під керівництвом завідуючого кафедрою Г.Д.Каци. Відкрита аспірантура за спеціальністю 06.02.01."Розведення і селекція тварин", де підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій.

Наукова робота на кафедрі ведеться за слідуючими напрямками:

  • вивчення акліматизаційних та адаптаційних можливостей сільськогосподарських і диких тварин;
  • формування систем терморегуляциї та імунного захисту організму в онтогенезі;
  • гісто- і органогенез біосистем;
  • оцінка молочної продуктивності корів в ранньому віці.

Кафедра має творчі та виробничі зв`язки з вузами та науково-дослідними закладами Києва, Львова, Білої Церкви, Сум, Вінниці, Черкас, Харкова, Донецька та ін.

Викладачі активно займаються науково-дослідницькою роботою зі студентством. Рівень підготовки студентів дозволяє їм посідати призові місця на всеукраїнських олімпіадах, брати участь у студентських конференциях.

Кафедру годівлі і розведення тварин очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, один з провідних фахівців України, Леонід Сидорович Дьяченко. В складі кафедри працюють 8 викладачів і 2 лаборанти.

Поряд з педагогічною роботою професорсько-викладацький склад кафедри займається науковими дослідженнями з питань технології кормів, годівлі і розведення тварин, розробки технології виробництва екологічно чистих продуктів тваринництва і на основі комплексних досліджень по проблемі : грунт - рослина - корм - тварина - продукція - людина. На кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 06.02.02. "Годівля тварин і технологія кормів" під керівництвом професора Л.С.Дьяченка.

Викладачами кафедри опубліковано понад 350 наукових статей і рекомендацій, впроваджено більше 30 методичних вказівок, постійно надаються письмові і усні консультації виробникам з питань технології кормів і тваринництва.

Кафедру галузевої зоотехнії очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Валентина Іванівна Білогурова. Зараз у складі кафедри 10 викладачів, зав. лабораторією та 2 лаборанти, майстер виробничого навчання .

На кафедрі викладаються такі спеціальні дисципліни як скотарство, свинарство, вівчарство, конярство, рибівництво, бджільництво, птахівництво, молочна справа та ін. Крім того проводяться наукові дослідження з питань удосконалення порід великої рогатої худоби і овець.

Викладачами кафедри підготовлено і опубліковано понад 500 наукових праць та методичних розробок.

Колектив кафедри пропонує господарствам різних форм власності: розробку технології виробництва молока, м`яса, вовни, яєць тощо; складання плану селекційно-племінної роботи з сільськогосподарськими тваринами; ресурсо- і енергозберігаючі технології виробництва яєць і м`яса птиці.

Студенти факультету щорічно приймають участь у Всеукраїнській олімпіаді, де з 1990 по 1999 рік займали призові місця як у командній так і в особистій першості.

На факультеті відкрита магістратура, а в 2000 році відбувся перший випуск бакалаврів.

 
жито
агрономiчний економiчний харчових технологiй сiльськогосподарського будiвництва механiзацiї сiльського господарства зооiнженерний ветеринарної медицини заочний гуманiтарної освiти пiслядипломної освiти
 
  головна сторінка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка  
© 2001 Студия Zina deZign, Луганск