головна сторiнка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ ФАКУЛЬТЕТИ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка
 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

Декан факультету ЗУБКОВ Вiктор Єгорович, кандидат технiчних наук

 • телефон: 57-73-05, 57-72-92

Секретар БРАЖНIКОВА Олена Геннадiївна

 • телефон: 57-73-05

Факультет був утворений 15 вересня 2000 р. на базi фахiв "Технологiя зберiгання, консервування та переробки м'яса" i " Технологiя зберiгання, консервування та переробки молока" , що були вiдкритi у 1997р. До складу факультету входять 4 кафедри.

 1. Кафедра технологiї m'яса i мясопродуктiв
  Завiдуючий кафедрою СНЄГУР Фарида Мухамедовна, кандидат бiологiчних наук.
  Науковий напрямок:  "Розробка рецептур i технологiй виробництва м ясних напiвфабрикатiв iз застосуванням рослинної сировини"
 2. Кафедра технологiї молока i молокопродуктiв
  Завiдуючий кафедрою ЗУБКОВ Вiктор Єгорович, кондидат технiчних наук, телефон: 57-73-05
  Науковий напрямок: "Процеси i апарати для вiдокремлювання плодiв вiд домiшок", "Застосування рослинних бiлкiв у виробництвi кисломолочних продуктiв"
 3. Кафедра безпеки життєдiяльностi
  Завiдуючий кафедрою ШЕЛIХОВ Петро Володимирович, кандидат бiологiчних наук, телефон: 57-76-94
  Науковий напрямок " Дослiдження можливостей i спроможностi аналiзу, що дозволяє, кiлькiсних ознак методами геометричної генетики" , "Розробка i дослiдження воздухоочистителя для сiльськогосподарських машин"
 4. Кафедра хiмiї
  Завiдуючий кафедрою ПIЛАВОВ Шалiко Георгiйович, кандидат хiмiчних наук, телефон: 57-72-76
  Науковий напрямок "Електроосадження металiв i сплавiв у присутностi органiчних домiшок i утилiзацiя вiдходiв хiмiчного виробництва"

Випускники факультету мають право працювати на підприємствах харчової промисловості, великих, середніх та малих державних і приватних цехах по переробці молока і м'яса і виробництву молочних та м'ясних продуктів, у науково-дослідних і проектних організаціях, системі АПК, навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

В університеті створені необхідні умови для освоєння спеціальності.

Створені і формуються нові кафедри, лабораторії, де майбутні фахівці зможуть брати безпосередню участь в науковій роботі, що дозволить їм ознайомитись із перспективними технологіями м'ясо-молочних виробів.

Для сучасної практичної підготовки студентів із спеціальних дисциплін, проведення лабораторно-практичних занять заплановані в умовах виробництва у філіях кафедр. Навчальним планом передбачено щорічне проходження навчальної та виробничої практик, під час яких студенти набувають практичних навичок роботи інженерно-технічних працівників харчових виробництв. Планується проходження практики за кордоном.

У процесі навчання поряд із вивченням загальноосвітніх дисциплін (вища математика, фізика, неорганічна, органічна, аналітична, фізична і колоїдна хімії, біохімія, комп'ютерна техніка й програмування) студенти вивчають такі спеціальні дисципліни як мікробіологія, інженерна графіка, теплотехніка, загальна технологія, методи контролю, метрологія, стандартизація та сертифікація харчових виробництв, фізіологія та гігієна харчування, технологія молока і молочних продуктів, технологія м'яса і м'ясних продуктів.

 
жито
агрономiчний економiчний харчових технологiй сiльськогосподарського будiвництва механiзацiї сiльського господарства зооiнженерний ветеринарної медицини заочний гуманiтарної освiти пiслядипломної освiти
 
  головна сторінка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка  
© 2001 Студия Zina deZign, Луганск